Eeuwig leven – heeft dat een begin?

Betreft: Eeuwig leven

Vraag:

In B2 les 14 staat in de inleiding dat het eeuwige leven in ons een begin heeft, maar in Christus niet. Kunt u dit uitleggen?

Antwoord:

Van onszelf hebben wij het eeuwie leven niet. We hebben alleen het aardse, vergankelijke, door de zonde bedorven leven. Het eeuw9ige leven ontvangen we bij de wedergeboorte.In zijn volle glorie wordt het eeuwige leven in ons ontvouwd op het moment dat de Heer ons komt halen en ons in het Vaderhuis brengt.

De Here Jezus ontving het aardse leven toen Hij hier op aarde kwam en als mensenkind geboren werd.Het aardse leven had in Hem dus een begin. Hij behoefde echter niet wederom geboren te worden om het eeuwige, goddelijke leven te ontvangen. Het eeuwige leven bezat Hij van eeuwigheid af.

Voordat Hij als mens geboren werd had Hij namelijk een vóórbestaan. Hij kwam op aarde. Het evangelie van Johannes spreekt over Hem als Degene die van de Vader gezonden was. En in 1Joh. 1:1-3 wordt gesproken over het eeuwige leven, dat bij de Vader was, maar aan ons (de apostelen) geopenbaard is, wat zij gezien en gehoord hebben. Welnu, dat slaat op de openbaring van het eeuwige leven in Jezus Christus (zie ook 1Joh. 1:1 ‘wat wij betast hebben’).

Jezus Christus is God geopenbaard in het vlees. Het eeuwige leven dat voordien al bij de Vader was, werd in Hem hier op aarde gezien.
Niet als mens ontving de Heer dus het eeuwige leven, nee Hij die het eeuwige leven was, werd mens.

Ook als Zoon van God ontoing Hij het eeuwige leven niet op een bepaald moment in ‘de eeuwigheid’, nee Hij was God de Zoon van eeuwigheid af en Hij had het eeuwige leven en was het eeuwige leven, zonder enige aanvang.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies