God en/of Christus

Betreft: God en/of Christus

Vraag:

Wanneer schrijf je of spreek je over God en wanneer over Jezus Christus

Antwoord:

Ten aanzien van deze vraag is er moeilijk een lijn aan te geven, die in alle gevallen opgaat. Ik zal toch proberen er wat lijn in te brengen.
We spreken en schrijven over God als we het bijvoorbeeld hebben over de schepping en het onderhoud van de mensen of over de regering van de wereld en dergelijke.

De term God, de Vader, gebruiken we als het gaat om Zijn verhouding tot Zijn kinderen. Denk aan de brieven van Johannes. We spreken God dus als Vader aan in het besef dat we zijn kinderen zijn.

De naam Jezus ziet op Jezus Christus zoals hij hier als mens op aarde geleefd heeft. Hij is Jezus van Nazareth. De naam Jezus betekent ‘de Here redt’. Hij is dus de Verlosser, de Zaligmaker. De naam Jezus moeten we eigenlijk alleen gebruiken als we het over Hem hebben als de Mens die hier op aarde geleefd heeft. Maar veel liever spreken we altijd over de Heer Jezus, want Hij is onze gebieder, onze Heer.
Spreken we over Jezus Christus dan wijzen we erop dat Jezus de Christus is, de Gezalfde van God, die alle macht en heerschappij toekomt en aan wiens voeten alle dingen eenmaal onderworpen zullen zijn.
Willen we op dat laatste nog wat sterker de nadruk leggen dan draaien we de namen om en hebben we het over Christus Jezus.

De naam HERE of HEER met enkel hoofdletters geeft de Hebreeuwse naam Jahwe of Jehovah weer waarmee God zich aan Mozes bekend maakte. Dan denken we aan de trouw van God, aan Zijn onveranderlijkheid.
De naam Heer ziet op God als de gebieder, de meester. Hij die het over ons te zeggen heeft.
Nu zijn er diverse combinaties mogelijk waarin verschillende gedachten bij elkaar komen. Zo is er sprake van de Here God. Dat zeggen we als we willen uitdrukken dat God de oorsprong van alles is, maar tevens dat Hij onze Heer, onze gebieder is.
Spreken we over de Heer Jezus dan drukken we uit dat Jezus onze Verlosser tevens onze Heer, onze gebieder is.
Voegen we de naam Christus daar nog aan toe, dan komen er dus drie aspecten in naar voren, namelijk dat Hij gebieder, verlosser en de gezalfde (toekomstige) koning is.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies