Vergeven zonder belijdenis

Vraag:

Kun je iemand zijn zonde vergeven als hij die niet belijdt?! Als hij steeds weer in de fout gaat dan komt er – ook al belijdt hij zijn schuld – aan het vergeven toch wel eens een keer een eind?!

Antwoord:

Willen wij van God vergeving ontvangen dan moeten wij ons kwaad belijden. Hetzelfde geldt voor de onderlinge verhouding onder christenen en onder mensen in het algemeen. Als iemand zijn zonde niet belijdt, kunnen we hem ook niet vergeven. Maar… de bereidheid om te vergeven moet altijd bij ons aanwezig zijn ook al merken we bij de ander (nog steeds) geen spoor van berouw. Verder moeten we er voor oppassen dat we niet een emmer berouw eisen voor een druppel vergeving. Integendeel bij een druppel berouw moeten wij klaar staan met een emmer vergeving.

Op het tweede deel van de vraag bezitten we in de bijbel een antwoord dat de Heer Jezus zelf gegeven heeft . Petrus kwam namelijk bij de Heer met exact hetzelfde probleem. Hij vroeg de Meester:’Heer, hoe dikwijls zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven?’ (Mt 18:21). Petrus vond ook dat tenslotte een keer de laatste keer moest zijn. Hij dacht kennelijk dat zeven keer wel genoeg was. Maar als hij dat oppert antwoordt de Heer hem:’niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zeven maal’. In feite wil dat zeggen: altijd. In Lk 17: 4 wordt gesproken over zevenmaal per dag vergeven.

In dat hoofdstuk staat er echter bij, dat de persoon bij je komt en zegt: Ik heb berouw. Het kan ook zijn dat je naar je broeder, die tegen je gezondigd heeft, toegaat om hem tot inkeer te brengen. Als hij dan ‘naar je hoort’ – dat betekent als hij zijn fout erkent – ‘dan heb je je broeder gewonnen’. Zo staat het in Mt 18:15. Hoe degene die zondigt ertoe komt zijn schuld te belijden doet er niet toe, maar hij moet wel ‘over de brug komen’. Misschien moet hij er overheen gesjord worden. Dat is wel niet ideaal, maar als hij dan eindelijk erkent fout te zijn geweest dan zullen we hem vergeven.

Er moeten wel heel gegronde redenen zijn om zijn berouw in twijfel te trekken. Normaliter gaan we ervan uit dat zijn woorden ‘Ik heb berouw’ (Ik ben fout geweest, of andere gelijkwaardige uitspraken) oprecht gemeend zijn.

Als iemand steeds weer in hetzelfde kwaad valt, zullen we altijd weer vergeven als hij zijn zonde belijdt. Dit zal bijvoorbeeld voorkomen bij personen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs. We doen er echter goed aan na te gaan waarom iemand steeds weer in dezelfde zonde valt en het daarover met hem hebben. Er is soms begeleiding nodig om iemand van een bepaald kwaad af te helpen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies