Ziekte gevolg van zondeval?

Vraag:

Komt ziekte uit de zondeval voort? Is het straf op de zonde?

Antwoord:

God heeft tegen Adam en Eva gezegd dat als ze van de boom aten ze zouden sterven. Dat betekent niet dat de dood meteen zou intreden. Het houdt in dat ze vergankelijk en sterfelijk werden. Ziekte en ouderdomsverschijnselen waren daarbij inbegrepen. Ziekte is dus een algemeen gevolg van de zondeval.

Als iemand ziek wordt, hoeft dat dus niet te betekenen, dat hij gestraft wordt voor een bepaalde zonde. Dat kan echter wel het geval zijn, denk aan Gehazi die melaats werd, evenals koning Azarja (2 Kn 15: 5). Wij kunnen dat in de meeste gevallen echter niet uitmaken, de persoon in kwestie wel. In 1 Jh 5 en Jk 5 hebben we de connectie tussen ziekte en zonde, in het laatste geval lees je dan ook over het belijden van zonde en genezen worden.
We kunnen dus alleen in bepaalde gevallen ziekte zien als een tuchtiging op een zonde, maar die straf heeft een positief doel, namelijk om de persoon tot inkeer te brengen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies