Houd zalving ook krachtverlening in?

Vraag:

Houdt zalving ook in krachtverlening voor een bepaalde taak

Antwoord:

In het O.T. is sprake van zalving van priesters. profeten, en koningen. Die zalving hield m.i. in het stellen in de bedoelde bediening en het was dus een machtiging voor de betreffende bediening als ook een bekwaammaking voor die taak. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat het stellen in een bediening gepaard ging en in onze tijd gepaard gaat met het kracht verlenen voor het uitoefenen van die bediening. Dat natuurlijk in afhankelijkheid van de werking van Gods Geest.

In het NT lezen we dat God ons gezalfd heeft, maar ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft (2 Ko 1:21,22 zie ook 2Ko 5: 5, vgl Mk 9:39; Lk 24:49; Hd 1:8; 10:38; 19:11; 2 Ko 4:7 zie het woord ‘kracht’ in een concordans).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies