Zondaar zijn – Erkenning

Vraag:

Een erkenning van ‘zondaars zijn we allemaal’ is niet voldoende, maar wat is er dan wel nodig?

Antwoord:

In de erkenning ‘zondaars zijn we allemaal’ ontbreekt het persoonlijk element van ‘ik ben een zondaar’. Men gaat dan op in de massa en verschuilt zich daarin.
Er ontbreekt dus echt zondebesef. Maar er ontbreekt ook werkelijk berouw. Bekering houdt in dat men berouw heeft over het kwaad dat men heeft gedaan en dat men zichzelf veroordeelt.
In de gelijkenis van de tollenaar en de Farizeeër zegt de tollenaar niet ‘wij hebben gezondigd’, maar ‘ wees mij, zondaar genadig’. Daar zit dus de erkenning in persoonlijk een zondaar te zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies