Zondigen als bewuste daad

Vraag:

Kun je voor bewuste zonden wel vergeving vragen? Dus als je iets doet wat niet goed is en zelfs weet, dat je er later voor op je knieën zult moeten gaan?

Antwoord:

Als je weet dat iets zonde is, behoor je het uiteraard niet doen. Het opkomen van het idee om iets verkeerds te doen, moeten we in de kiem veroordelen.
Het kan zijn dat we zondigen voordat we er erg in hebben. We spreken bijvoorbeeld ondoordacht een leugen uit. In dat geval zullen we aan God belijden dat we gelogen hebben (en het ook belijden aan de persoon tegen wie we gelogen hebben).

We zondigen echter ook wel terwijl we weten dat we iets doen wat God niet wil. We zondigen dus bewust of wel ‘met voorbedachte rade’
In zo’n geval moeten we niet alleen deze zondige daad belijden, maar ook onze opstandigheid om toch het kwade te doen. Het mes zal er dan dieper ingezet moeten worden, want anders doen we het een volgende keer heel gemakkelijk weer.

Gelukkig echter is er ook dan vergeving mogelijk.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies