Hoogmoed

Betreft: Hovaardigheid, hovaardij, hoogmoed

Vraag:

Kunt u voorbeelden van hovaardigheid geven uit het dagelijks leven.

Antwoord:

Hovaardigheid of hoogmoed houdt in dat je trots bent op jezelf en jezelf beter of meer vindt dan anderen. Neem als voorbeeld dat een huisvrouw vindt dat zij het huishouden veel beter op orde heeft dan haar buurvrouw. en ze verheft zich daarom boven haar, terwijl die buurvrouw bijvoorbeeld het huis veel gezelliger weet in te richten dan zij.

Ze mag dan best vinden dat ze het huishouden beter beheert, maar ze mag zich er niet op verheffen en ze moet oog hebben voor kwaliteiten bij haar buurvrouw, die zij niet heeft.
Zo is het ook als een man zich op zijn werk meer acht dan anderen, terwijl die anderen in bepaald opzicht dingen beter doen dan hij. Zelfs als dat laatste niet het geval is, mag hij zich toch niet boven hen verheven voelen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies