Doop van kinderen

Betreft: Doop van kinderen in de Bijbel?

Vraag:

Kunt u mij zeggen waar de kinderdoop concreet in de Bijbel staat? Wij vinden alleen toespelingen daarop.

Antwoord:

De kinderdoop wordt nergens concreet in de Bijbel aangeduid. Ze berust op een afleiding. Men stelt dat de doop als teken van het Nieuwe Verbond in de plaats gekomen is van de besnijdenis, het teken van het Oude Verbond. Aangezien de besnijdenis werd voltrokken aan kinderen, stelt men dat de doop ook aan de kinderen van de gelovigen moet worden voltrokken.

Daarnaast wijst men op verschillende teksten als Hd 2:38 en op de gevallen van ‘huisdoop’ die in het boek Handelingen worden vermeld.
Tegenstanders van de kinderdoop wijzen erop dat het woord ‘kinderen’ in Hd 2:38 duidt op nageslacht, net als in Hd 13:32 en dat in de gevallen van huisdoop niet bewezen kan worden dat daar onmondige kinderen bij waren.

Ook wijst men erop dat bij de kinderdoop de betekenis van afwassing van zonden en begraven worden met Christus niet tot hun recht komen.

Kortom: men moet voor zichzelf de diverse argumenten nagaan en zich een mening vormen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies