Tychikus

Vraag:

Is Tychikus dezelfde persoon als Titus?

Antwoord:

Tychikus – zijn naam betekend gelukskind – is blijkens Hd 20: 4 afkomstig uit Asia in Klein Azië. Hij was een trouwe hulp van Paulus en werd door hem naar Efeze gezonden (Ef 6: 21) en naar Kolosse (Ko 4: 7). Later nog eens naar Efeze (2 Tm 4:12).

Uit Tt 3:12 volgt dat Paulus van plan was Tychikus (en dat is w.s. tijdens de eerste gevangenschap van de apostel en dus tegelijk met de zendingsopdracht naar Efeze en Kolosse) ook naar Titus die op dat moment op Kreta was, te sturen. Uit dit vers blijkt dan ook dat Tychikus niet dezelfde persoon is als Titus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies