Bidden in de Geest

Betreft: Bidden in de Geest (Ef 6: 18; Jd:: 20)

Vraag:

Wat is bidden in de Geest

Antwoord:

Volgens Jd: 19 zijn er spotters die de Geest niet hebben. De gelovigen hebben de Heilige Geest echter wel. Bidden in de Heilige Geest zal dan beduiden.
a. dat we bidden in het besef dat we wedergeboren zijn en kinderen van God zijn geworden;
b. dat we ons bij het bidden afhankelijk weten van de leiding van de Heilige Geest die in ons woont.

Het heeft dus niets te maken met extase of iets dergelijks, waarbij iemand buiten zichzelf raakt en niet meer weet wat hij zegt of doet. Nee, het is juist welbewust bidden met een afhankelijk gemoed, waarbij we niet eigenzinnig bidden om dingen die wij wel graag willen hebben of willen zien gebeuren, maar waarbij we Gods eer op het oog hebben.
In hoever we praktisch zo bidden is een andere vraag, maar onze instelling moet gekenmerkt worden door besef van afhankelijkheid en behoefte aan leiding van de Geest en aan zijn kracht..

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies