Satan – Gruwelijker zonde

Vraag:

Wat is het verschil tussen de zonde van satan en die van de mens. Gruwelijker zonde dan door mensen bedreven kun je je toch haast niet voorstellen.

Antwoord:

Het verschil is dat satan uit zichzelf tot opstand tegen God kwam en dat de mens door satan werd verleid.
Satan werd gedreven door hoogmoed en dat is het ergste kwaad in Gods ook. God weerstaat de hoogmoedigen, zo staat erin de Bijbel. Dat staat er niet van dieven, leugenaars, enz.
De mensen bedrijven inderdaad beestachtige gruwelijkheden, maar wie heeft ze daar in eerste instantie toe gebracht? Dat is de satan die de mens in het ongeluk gestort heeft. We zullen waarschijnlijk niet kunnen zeggen, dat satan ieder mens individueel tot een bepaalde zonde aanzet, maar in hoeveel gevallen zal dat wel zo zijn? Van Hitler kunnen we toch zeker wel zeggen, dat hij een werktuig in de hand van satan was. Van al de gruweldaden van de mensen is satan dus niet vrij te pleiten.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies