Bekering – Gevolgen van

Betreft: Gevolgen van bekering

Vraag:

Als je bent bekeerd, wat betekent dat dan in de praktijk van het leven?

  • Voel je je vrijer? * Zondig je niet meer?
  • Ben je altijd blij? * Heb je alle mensen lief?

Antwoord:

Met de bekering zijn een aantal principiële gevolgen verbonden; of die in de praktijk altijd optreden is een tweede,dat hangt namelijk ook van onze instelling af.

  • Als je je bekeerd hebt, valt de last van de zonden van je af. Je voelt je inderdaad vrijer. Je hebt eerbied voor God, maar geen angst meer.
    Maar…..je moet dan ook aanvaarden wat de Schrift daarover zegt, bijv. in Ef 1: 3-14; 1 Pt 2: 24; 2 Ko 5: 18. We moeten dus ‘God op zijn Woord nemen’, d.w.z. voor waar aannemen wat Hij zegt, dan komt ook het gevoel van vrijheid.
  • Je hoeft niet meer te zondigen, maar je kunt het nog wel, omdat ‘het vlees/, het zondig beginsel nog in ons woont tot onze dood. Lees 1Jh 2: 1, 2. Bekeerde mensen zijn geen ‘automaten van heiligheid’, ze moeten zich voor de verkeerde dingen die op hen af komen of die uit hun hart voortkomen ‘dood’ houden. Lees Rm 6: 12-14.
  • Je kunt altijd blij zijn, maar als we ons door zorgen laten neerdrukken kan onze blijdschap wegebben. Lees Fp 4: 4-9 en 1Pt 5: 7. Natuurlijk verliezen we de blijdschap ook als we toch zondigen. Dan moeten we onze zonden belijden (1 Jh 1: 9) en erop vertrouwen dat God ons de zonden vergeeft. Lees ook Ps 51, in het bijzonder vs 14.
  • We hebben alle mensen lief, want de liefde van God is in onze harten uitgestort (Rm 5: 5), maar we kunnen dat alleen als we bedenken hoe lief God ons gehad heeft en dat onze medemensen schepselen zijn die Hij liefheeft en die Hij zo graag wil redden. Lees Tt 2: 11-15 en 3: 4, 5. Het liefhebben is ook een opdracht. We moeten het ook willen.
Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies