Zaken doen

Vraag:

In de zakenwereld heerst soms een keiharde concurrentie, hoe moet je dan aan met een tekst als Fp 2: 4 a, dat we niet ons eigen belang moeten zoeken, maar dat van de ander?

Antwoord:

We moeten bij bijbelteksten altijd vragen waarop een uitdrukking of een voorschrift betrekking heeft. Welnu, in Fp 2: 4 a gaat het niet om zaken doen, maar om onze houding tegenover de medechristen. We moeten niet een partij vormen in de Gemeente of onze eigen eer zoeken (vs. 3).We moeten niet ons belang doordrijven, maar op de ander letten, dat die ook tot zijn recht komt.

Kunnen we dan in het zaken doen wel alles maar naar ons toe schrapen? Beslist niet, ook daar moeten we ons christen – zijn waar maken. Dat betekent dat we er zeker op moeten toezien dat onze zaak goed loopt, maar we zullen moeten oppassen voor het maken van woekerwinst. Ook daar zullen we een ander zijn verdienste gunnen. Als een zakenrelatie in financiële moeilijkheden komt, zullen we bereid moeten zijn een veer te laten om hem er weer bovenop te helpen. Nooit een keiharde zakelijke houding dus, wel een nuchtere, gezonde houding.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies