Volheid van de tijd

Betreft: Volheid van de tijd… komst van Jezus Christus op aarde

Vraag:

Wordt er in de bijbel iets gezegd over het feit dat Jezus Christus juist in die tijd op aarde kwam?

Antwoord:

Een aanwijzing treffen we aan in Gl 4: 4 waar sprake is van ‘de volheid des tijds’. Dat kan betekenen, dat de aangekondigde tijd aangebroken is, denk daarbij aan de profetie van de zeventig weken in Dn.9: 24 v.v., maar dat is slechts een verschuiving van het probleem. De vraag rijst dan waarom God juist die bestemde tijd bepaald heeft. Hier kan Gn 15:16 het antwoord geven, namelijk dat de maat van de zonden van de mensen vol was toen Christus op aarde kwam en voor zondaren stierf. God zou de wereld moeten oordelen als het zondeprobleem niet een andere oplossing vond. Die andere oplossing was het kruis van onze Heiland Jezus Christus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies