Naam Jehovah of Jahweh

Betreft: Naam Jehovah of jahweh

Vraag:

Als de oorspronkelijke naam van God JHVJ is dan kan de naam Jahweh toch zeker niet kloppen. De W is fout dat moet een V zijn en de tweede H moet een J wezen.

Antwoord:

Zover wij weten wordt de naam van God in de Hebreeuwse bijbel altijd als JHVH aangegeven en niet als JHVJ. De H op het eind van Jahweh zou dus kloppen.

De derde letter kan in het Nederlands net zo goed met een V als met een W weergegeven worden, omdat de Joodse uitspraak van de letter die hier staat tussen de w en de v inzit. Je kunt dus zowel Jahweh als Jahveh lezen.

We willen er nog eens bijzeggen, dat de naam Jehovah zeker fout is, maar of het Jahweh moet wezen weten we ook niet zeker. De juiste naam weten we eenvoudig niet.
Oorspronkelijk schreef men in het Hebreeuws alleen maar hoofdletters en alleen maar medeklinkers. Bij het spreken vulde men de klinkers in. Later ging men ertoe over de klinkers ook te schrijven, maar hoe de naam JHWH uitgesproken moest worden wist men niet meer want men sprak die naam nooit uit maar verving die (uit eerbied voor de Godsnaam) door een omschrijving als ‘de Getrouwe’ of de ‘Verhevene’.

Kortom we weten niet hoe JHVH uitgesproken werd, welke klinkers er ingelast werden

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies