Paulus – Was hij getrouwd?

Vraag:

Uit Hd 6 – 8 zouden we kunnen opmaken dat Paulus lid was van de Joodse Raad. Men zegt dat leden van die raad getrouwd moesten zijn. Is Paulus dus gehuwd geweest en weduwnaar geworden of was hij misschien gescheiden?

Antwoord:

Er zijn uitleggers die de conclusie trekken dat Paulus weduwnaar moet zijn geweest en dat op de gronden hierboven aangegeven. De kwestie van echtscheiding wordt daar – zover ik weet – buiten gelaten. De zaak is echter dat bij de aangevoerde gronden zeker een tweetal vraagtekens zijn te plaatsen, namelijk:

  1. Was Paulus wel echt lid van de Joodse raad?
  2. Staat het echt vast dat leden van die raad getrouwd moesten zijn en dat daarvan nooit werd afgeweken?

De Bijbel geeft op die vragen geen antwoord. Uit de Schrift komt Paulus ons tegemoet als een ongetrouwd man en er is geen enkel bewijs dat hij eerder getrouwd is geweest. We kunnen het er dus maar beter op houden dat hij nooit getrouwd is geweest. Dat lijkt ook uit 1 Ko 7 te volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies