Overlevering – hoe?

Johannes 18:1

Vraag:

Kunt u mij iets vertellen over het verschil in verslaglegging tussen de evangelisten als het gaat om de wijze waarop Jezus is gevangen genomen in de hof van Gethsemané. In Johannes staat dat Jezus zelf tot twee keer toe vroeg aan de bende: wien zoekt gij? In de andere evangeliën staat dat het Judas is geweest die hem verraden heeft. Het verschil in verslaglegging is zo groot dat het lijkt of het tegenstrijdig is en dat kan niet. Maar misschien kan u er meer over zeggen.

Antwoord:

We bezitten vier evangeliën en die beschrijven wat de Heer gedaan en gezegd heeft elk op hun manier:
Mattheüs beschrijft de Heer als de koning van Israël;
Markus beschrijft Hem als de ware profeet-dienstknecht;
Lukas beschrijft Hem als de Zoon des mensen, als de waarachtige Mens;
Johannes beschrijft Hem als de Zoon van God

Nu is het niet mogelijk die vier beschrijvingen op elk onderdeel met elkaar in overeenstemming te brengen. Soms lijkt er zelfs een tegenstelling te bestaan, maar een echte tegenstelling kan dat inderdaad niet zijn. Er is wel een verschil in belichting.
Nu de vraag zelf:

In Mattheüs staat dat Judas tegen de menigte die bij hem was gezegd had ‘ die ik zal kussen die is het’ (Mt 26:48; Mk 14: 44; vgl. Lk 22:46)). Hij liep inderdaad op Jezus toe en kuste Hem. Hier zie je hoe diep gezonken Lukas was en hoe verraderlijk hij optrad. Anderzijds komt de Heer Jezus hierin naar voren als de Mens die zich overgeeft.

In Johannes vinden we niets over het kussen door Judas, maar daar wordt geschilderd hoe de Heer in goddelijke almacht zich aan de schare voorstelt en ze achteruit deinzen en op de grond vallen. Wel wordt gezegd, dat Judas er bij stond Jh 18:5. Er staat niets over het kussen, maar dat moet dan toch toen ergens in die tijd hebben plaatsgevonden. Het een sluit het ander niet uit. Maar bij Johannes gaat het om het optreden van de Heer als de machthebbende Zoon van God, die zichzelf wel overgeeft maar dat niet zonder zijn macht te hebben laten zien.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies