Heilige Geest – Vallen in de

Betreft: Vallen in de Geest

Vraag:

Wat is dit eigenlijk en waar staat dat in de Bijbel?

Antwoord:

Het achterovervallen in de Geest komen we in het Nieuwe Testament niet tegen. We treffen in het Oude Testament enige gevallen aan dat de Geest over bepaalde personen kwam en zij profeteerden (bijv. in de geschiedenis van koning Saul). Dat waren echter bijzondere gevallen.

In het NT komen we alleen tegen dat mensen vol bewondering voorover voor de Heer Jezus neervallen. Daarbij zijn ze bij volle kennis en van vreemde extatische toestanden (zoals op de grond rollen, vreemde klanken uitstoten, enz.) is geen sprake.

Achterovervallen getuigt niet van eerbied en aanbidding, maar van hulpelooshetd, en is een onwaardig schouwspel. Denk aan de legerbende in Gethsémané. Voorover neervallen getuigt van verering.

Er is alle reden om dit verschijnsel af e wijzen. Als het niet occult is, dan is het puur ziel-lijk, extatisch. Misschien dat (zelf- of groeps-) hypnose een rol speelt.
Zie ook het artikel vallen in de Geest op deze website

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies