Bijbel – Gods woord

Betreft: De Bijbel als Gods Woord

Vraag:

De bijbel is niet Gods Woord omdat de Kerk dat zegt en niet omdat de Bijbel het zegt. Maar waarom is de Bijbel dan wel Gods Woord?

Antwoord:

De vraag ‘waarom is de Bijbel dan wel Gods Woord?’ is eigenlijk onjuist. De vraag moet luiden: ‘Op grond waarvan nemen we aan of raken we overtuigd, dat de Bijbel Gods Woord is?’ Op de eerste vraag zou namelijk slechts dit antwoord te geven zijn: ‘Omdat heilige mannen Gods door de Heilige Geest gedreven geschreven hebben’ ofwel ‘omdat de Schrift ingegeven is door de Heilige Geest’. Dat is de REDEN. Maar zo’n uitspraak vraagt ook om een bewijs en een wetenschappelijk bewijs of welk ander bewijs dan ook is daarvan niet te geven.

Je kunt er bepaalde argumenten voor aanvoeren, maar uiteindelijk is het een kwestie van overtuiging of van geloof, dat door de Schrift zelf wordt gewekt.
Waarom namen de Thessalonikers aan, dat de prediking van Paulus Gods Woord was (lees 1 Th 2: 13)? Omdat die prediking hun in het hart trof. Ze werden in hun geweten overtuigd van de waarheid van de boodschap. Ze geloofden niet met een mensenwoord, maar met Gods Woord te maken te hebben.Het geloof is de zekerheid van de dingen die men niet ziet ook van het feit dat de Bijbel Gods Woord is. Lees de Bijbel en laat je overtuigen door de Bijbel zelf.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies