Matzken

Betreft: De heer Matzken

Vraag:

Kunt u iets over deze schrijver vertellen?

Antwoord:

De heer Matzken uit Brummen is van beroep register – accountant. Daarnaast interesseert hij zich echter zeer sterk voor geestelijke vraagstukken. Hij gaat ook voor in een soort vrije – evangelische kring.

Hij heeft zich nogal gespecialiseerd in de moderne theologische opvattingen als ook in het humanistische en marxistische denken. Bijzondere belangstelling heeft de zending voor hem en hij heeft in Amerika een graad behaald in de missiologie. Hij heeft verschillende werken op zijn naam staan o.a.

  • De psychonauten zijn geland
  • De psychonauten verdrijven (beide gericht tegen het moderne denken).
  • Dialektisch woordenboek
  • Wat gelooft een christen
  • Anders denken
  • Anders denken boerderij

Ook houdt hij zich bezig met het karakter van het christelijk onderwijs.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies