Edik, salpeter

Betreft: Edik, salpeter

Vraag:

Wat is ‘edik’ en wat is ‘salpeter’

Antwoord:

Het woord ‘edik’ komen we tegen in Nm 6: 3; Ps 69: 22; Sp 10: 26; 25: 20; Mt 27: 34, 48; Mk 15: 36; Lk 23: 36; Jh 19: 29, 30.
Een bijbels woordenboek geeft de volgende omschrijving:

Edik is azijn, een zure drank, een zuurgeworden wijn, die niet aangenaam van smaak was en slecht voor de tanden (Spr. 10:26). Wel werd ze door landlieden in de oogsttijd gebruikt om het brood in te soppen (Ru 2:14) en de dorst te verslaan. Omdat het een product was van de vrucht des wijnstoks, was het aan Nazireërs verboden, Nm 6:3).

Het woord ‘salpeter’ wordt in de Statenvertaling vermeld in Sp 25: 20 Jr 2: 22 (de nieuwe vertaling van het NBG heeft daar ‘loog’).

Het woordenboek zegt er dit van: Nether: Hieronymus zegt in zijn verklaring van de Spreuken dat het soda is, waarvan hij wist, dat het in Egypte in de provincie Nitria gemaakt werd, door het water van bepaalde meren met behulp van zonnewarmte te verdampen.

De zogenaamde Korte Verklaring geeft deze uitleg: Bedoeld is hier het minerale loogzout alkali of natron, dubbelkoolzure soda; vgl. Jr 2: 22. Men mengde dit wel met water, om bij het smelten van goud en zilver het scheidingsproces tussen het metaal en het erts (de zgn. ‘slakken’ of het ‘schuim’; vgl. vs 4) te bevorderen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies