Schijnchristenen – Prediking door

Vraag:

Hoe is dat mogelijk? Hoe kun je voor jezelf weten dat je jezelf niet voor de gek houdt?

Antwoord:

Dat het mogelijk is, blijkt uit Mt.7: 22, 33 en laat zich afleiden uit het feit, dat Bileam profetieën van grote waarde uitsprak. Hoe het mogelijk is, is moeilijker te zeggen, men kan het evangelie gehoord hebben en verstandelijk of gevoelsmatig erdoor aangesproken zijn en zo gaan prediken. Men gebruikt dan woorden ‘bekering’ en ‘geloof’ maar zonder de diepte, de realiteit ervan te kennen. Men praat de Schrift en andere predikers na.

Zij, die zo optreden missen voor zichzelf echter terdege iets en ik dacht dat ze zich dat ook wel bewust waren.
Wáár zondebesef en werkelijke overgave aan de Heer kennen ze niet. Ze steunen echter op hun uiterlijke kennis van de Schrift, op hun ijver, etc. Ze verdringen de gedachte, dat er iets niet klopt. Het zijn geen ‘onschuldige’ zieltjes, die totaal onbevangen te werk gaan.
Zo iemand kan ook niet echt over de Heer spreken en wat Hij voor hem betekent. Die test kan ieder voor zichzelf aanleggen. Meestal is het echter zo, dat zulke mensen die test niet willen aanleggen en daarmee zijn ze voor zichzelf al veroordeeld.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies