Geloof – Moeilijk

Betreft: Het geloof in Jezus Christus – moeilijk

Vraag:

Is het aannemen van het offer van Golgotha en het aanvaarden van de Heer Jezus als Redder niet het moeilijkste wat er bestaat. Hoe moeten we met onze verantwoordelijkheid om het woord aan te nemen, om ons te bekeren en te geloven in Jezus Christus omgaan?

Antwoord:

Enerzijds is dit niet alleen een moeilijkheid maar een onmogelijkheid. Als zondaars zijn we namelijk boos en vijandig tegenover God en willen we naar Hem niet luisteren.
We zijn dood door onze overtredingen en zonden (Ef 2:1). Van onze kant is alles hopeloos. Aan zulke mensen, die God niet zoeken heeft God echter gedacht. Hij heeft Zijn Zoon voor ons op aarde gezonden en heeft Hem overgegeven in de verschrikkelijke kruisdood, waar Gods oordeel op Hem neerkwam.

Nu laat God aan ons het evangelie verkondigen en werkt Hij door Zijn Geest aan ons hart. Het eerste waar het nu op aan komt is dat we ons laten overtuigen, dat we zondaars zijn die op weg zijn naar de eeuwige ondergang. Als we ons onze verlorenheid niet beseffen, hoe zullen we dan verlangen naar redding en bereid zijn de Redder te aanvaarden? Maar als we onze hopeloze toestand inzien dan wijst God ons op de Heer Jezus en dan hebben wij Hem te aanvaarden om gered te worden. Die verantwoordelijkheid hebben we terdege. In Jh 1:12 lezen we immers ‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden’. God beveelt de mensen zelfs om zich te bekeren, zoals Paulus dat zei op de Areopagus te Athene (Hd 17:30,31).

Ik zou allen die met dit probleem zitten dan ook ernstig willen oproepen hun zondigheid voor God te erkennen en Jezus Christus als hun Heiland te aanvaarden. God heeft geen behagen in uw ondergang. Laat niet van u gezegd moeten worden wat Christus van de inwoners van Jeruzalem zei: ‘hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels: MAAR GIJ HEBT NIET GEWILD’. We kunnen God nooit de schuld geven, Hij wil, willen wij ook?

Toch is geloven in Jezus Christus moeilijk. Hoe dan? Wel het houdt in de v veroordeling van onszelf en de erkenning van ons eigen bankroet en dat willen we niet. We willen onszelf behouden door onze prestaties, maar die weg is afgesloten en dat te aanvaarden is moeilijk, maar niet onmogelijk.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies