Profetisch spreken van de Heer

Betreft: Het ‘profetisch spreken van de Heer Jezus in de Psalmen’

Vraag:

Deze psalmen, (zoals Psalm 109) zijn toch (meestal) door David gedicht? Is het niet zo dat de Heer Jezus door David heen spreekt?

Antwoord:

Zo zou je het kunnen zeggen, maar dan wel zo, dat de Heer Jezus toen door David vertolkte welke gevoelens er in zijn hart zouden zijn tijdens zijn omwandeling op aarde. Zo heeft het spreken van David dus een profetisch karakter.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies