Israël – Toekomst, terugkeer uit Babel

Betreft: Toekomst Israël, terugkeer uit Babel

Vraag:

In een documentaire over Israël werden er allerlei teksten uit het Oude Testament op de situatie van nu toegepast, maar die teksten slaan toch op de periode dat de Israëlieten in Babel zaten en daar uit terugkeerden?

Antwoord:

Er staan heel wat profetieën in de Bijbel die slaan op de wegvoering naar Babel en de terugkeer daaruit. Vaak echter hebben deze teksten een veel verdergaande strekking. Dat blijkt als we ze goed lezen en dan nagaan wat er bij de wegvoering naar en de terugkeer uit Babel is gebeurd.

In veel van deze teksten is bijvoorbeeld sprake van het huis van Israël en het huis van Juda. Na de ballingschap is echter alleen Juda teruggekeerd. Er is sprake van het feit dat Israël in vrede in het land zal wonen met een eigen koning en dat ze niet weer opgeschrikt zullen worden. Dat is na Babel niet het geval geweest.

Er is echter meer: het boek Zacharia is een tijd na de Babylonische ballingschap geschreven; de profetieën die het bevat kunnen dus onmogelijk op de ballingschap of op de terugkeer daaruit slaan.

Tot zover deze uiteenzetting, meer geïnteresseerden worden verwezen naar de brochure: Het Israëlprobleem.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies