Heiligverklaring van Titus Brandsma

Betreft: Heiligverklaring van Titus Brandsma

Vraag:

Wat vindt u ervan, dat de RK Kerk zegt, dat Brandsma daardoor voorspraak bij God kan doen en dat in de krant staat, dat op grond daarvan Marcos de Filippijnen moest verlaten?

Antwoord:

Van zalig – of heiligverklaringen van personen waardoor die – in tegenstelling tot andere ontslapenen – een aparte plaats zouden innemen of dat bevestigd zou worden dat ze die aparte plaats voor God hebben, weet de bijbel niets. Het is een puur menselijk verzinsel waarbij wellicht de heidense idee dat er tussen de goden en de mensen een soort half-goden instaan invloed heeft uitgeoefend. Zo is de plaats die men aan Maria geeft te vergelijken met de heidense idee dat er een godin des hemels is

De enige ‘zaligverklaringen’ die de Bijbel kent, zijn die van Mt 5: 3-10 en dan betreft het discipelen van Christus hier op aarde. God verklaart zondaren niet heilig na hun dood, maar al voor hun dood. Zie de aanhef van diverse brieven van Paulus. En de heiligverklaring geldt alle gelovigen stuk voor stuk.

Dat ontslapenen voor ons voorspraak zouden doen is al even onjuist. De enige die voor ons bidt en tussenbeide treedt is Christus. Daartoe heeft Hij op aarde geleefd en alles meegemaakt wat wij doormaken zodat Hij in die dingen met ons kan meevoelen en meeleven.: Hb 2:17, 18 en 4:14-16.

Het verband met Marcos is vlot gelegd. Papier is geduldig. Dit is puur suggestie. Iedereen kan zoiets beweren, maar dat is nog niet hetzelfde als het bewijzen.

Overigens zal pater Titus Brandsma beslist wel een bijzondere persoon geweest zijn, daarvan hoeven we niets af te doen, maar dat heeft niets te maken met zijn positie na zijn dood.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies