Opstanding van Christus

Vraag:

Is de Heer Jezus vanzelf opgestaan of heeft God Hem opgewekt (1 Ko.6:14).

Antwoord:

Wij zijn altijd gewend om te denken in de zin van: of… of, in plaats van: en… en. Voor ons is het ene waar of het andere en we hebben moeite dingen die we niet direkt rijmen kunnen, beide te aanvaarden.

Wel, op de vraag moeten we antwoorden dat beide waar zijn. Christus is opgestaan en Christus is opgewekt. Er is zo’n verbondenheid tussen de Vader en de Zoon dat beide dingen niet los van elkaar kunnen bestaan. Christus legde zijn leven af om het weer op te nemen, maar daartoe had Hij een gebod van Zijn Vader. De Vader doet niets zonder de Zoon en de Zoon niets zonder de Vader.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies