Jezus van Nazareth – Niet-christelijke literatuur

Betreft: Niet-christelijke literatuur over Jezus van Nazareth.

Vraag:

Wordt er ook in buitenbijbelse literatuur over Jezus van Nazareth geschreven? Zijn komst heeft zo’n verandering te weeg gebracht, dat moet toch ergens vermeld staan.

Antwoord:

Behalve bij Flavius Jozefus (boek 18 en 22 van zijn Oudheden) en naar ik meen een enkele vermelding bij Tacitus is er in de buitenbijbelse literatuur niets over Jezus Christus vermeld.

Nu hoeft dat ons niet al te zeer te verbazen. De romeins-griekse wereld had weinig belang bij wat zich in het jodendom afspeelde. Uit latere geschriften blijkt wel, dat men pas aandacht voor het christendom kreeg toen men ontdekte toch niet met een Joodse sekte te maken te hebben, zoals er meerdere Joodse sekten waren. Pas toen de christenen in botsing kwamen met de Romeinse overheid omdat ze weigerden de keizer goddelijke eer te bewijzen, begonnen ze de Romeinen op te vallen en wordt er over hen geschreven. Dan gaat het niet zo zeer over Christus maar over zijn volgelingen, de christenen.

En dat er van Joodse zijde een stilzwijgen over de rabbi van Nazareth is bewaard behoeft ons niet te verbazen omdat men Hem het liefst zo gauw mogelijk totaal wilde doodzwijgen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies