Opstanding ongelovigen

Vraag:

a) Krijgen ongelovigen bij de opstanding hun oude lichaam terug?
b) Hoe zit dat met hen die zich hebben laten cremeren?

Antwoord:

a) Van de gelovigen staat in de Schrift, dat ze een veel heerlijker lichaam ontvangen dan ze hier op aarde hadden (zie 1 Ko 15: 35-49). In Fp 3: 20, 21 is zelfs sprake van een lichaam dat gelijk is aan het verheerlijkte lichaam dat de Heer Jezus nu heeft.

Van de ongelovigen staat er in dit opzicht niets. Ze staan op en ontvangen dus een lichaam, maar van een bijzonder, verheerlijkt lichaam is daarbij natuurlijk geen sprake. Of het hun oude lichaam is, valt te betwijfelen. Het zal in ieder geval niet zo zijn, dat hun lichaam aan vergankelijkheid onderworpen is en het van ouderdom uiteenvalt. Maar hoe het wel is, laat zich moeilijk aangeven.

b) Of het lichaam in korte tijd door crematie teniet gaat of in lange tijd door vertering in een graf maakt voor de opstanding geen verschil. Er zijn mensen die door een brand omkomen en zelfs die door dieren zijn opgegeten. De macht van God is groot genoeg om de aarde of de zee de doden te laten teruggeven die in hen zijn (zie Op 20:13), ook al gaat dat ons voorstellingsvermogen ver te boven.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies