Vet – Verbod om vet te eten

Vraag:

Wat was de zin van het verbod om vet te eten voor Israël? Gold het alleen voor het vet van de in Lv 7:22-27 genoemde diersoorten? Geldt het net als het verbod om bloed te nuttigen ook voor ons?

Antwoord:

Uit. Lv 3:17 blijkt dat het verbod om vet te eten net als dat voor bloed gold voor het vet van welk dier dan ook.
In Lv 3: 16 staat dat het vet voor de Heer is. Dat geeft een kleine aanwijzing wat betreft de beantwoording van de vraag naar het waarom van dit gebod. Het vet stelt namelijk het beste van het dier voor. Een beest dat slecht verzorgd is, heeft haast geen vet. Een goed doorvoed dier heeft een vetopslag en kan er daardoor tegen als er mindere tijden aanbreken. De Israëliet moest dus het beste aan de Heer wijden.

Het verbod om vet te eten vinden we niet vermeld bij de voorschriften, die God aan Noach heeft gegeven. Het is dus geen verbod voor de hele mensheid, zoals het verbod om bloed te nuttigen. Evenmin treffen we het aan bij de voorschriften die aan de Gemeente zijn gegeven. We hebben dus te maken met een van de vele voorschriften die in de letterlijke zin alleen voor Israël golden, maar die wel een les voor ons inhouden (denk aan 1 Ko 9: 9, 10). In dit geval, is dat de les dat we het beste voor de Heer moeten overhebben

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies