Satan en afgoden

Vraag:

Er wordt gezegd dat er geen afgoden bestaan, maar voor mij is een afgod alles wat je van God afhoudt. Zie ik dat verkeerd?

Antwoord:

De vraag is niet of er afgoden bestaan, maar of er werkelijk afgoden bestaan. Dat geeft een klein verschil en dient om te voorkomen dat men zou concluderen dat er voor ons geen dingen als afgod dienst zouden kunnen gaan doen..

Op de vraag of afgoden werkelijk bestaan, geeft Paulus in 1 Ko 10:19 antwoord met de uitspraak: ‘Wat wil ik hiermee zeggen, dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod iets is? Integendeel’.
In werkelijkheid bestaan er dus geen afgoden. Er bestaan geen goden naast of onder God. De heidenen denken zich dat wel in, maar dat zijn slechts gedachtenspinsel van de mens, die van God is afgeweken. Het woord ‘afgod’ betekent ook ‘ijdelheid’, ‘nietigheid’. In feite dus een ‘niet – god’. Achter de afgoderij zit echter de duivel met zijn trawanten (zie vs. 20). En daarom wil Paulus niet dat de christenen aan de offercultus van de heidenen deelnemen.

Een afgod bestaat dus niet, maar dat wil niet zeggen, dat mensen bepaalde zaken niet als afgod dienst kunnen laten doen. Zo kan geld iemands afgod wezen. Een hobby kan als zodanig dienst doen, enz. We geven daar dan al onze tijd en aandacht aan. Maar dat is een gebruik van het begrip afgod in een afgeleide zin. Namelijk als iets dat ons van God afhoudt en waar we ons leven aan wijden. Niemand echter denkt bij de uitspraak: ‘Geld is zijn afgod’, eraan dat de persoon in kwestie meent dat er een geestelijk wezen is, geld genoemd, dat hij als god gaat vereren door er voor te knielen, het te aanbidden of er dingen van te vragen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies