Vergeving van toekomstige zonden

Vraag:

Als we tot bekering en geloof in de Heer Jezus komen, ontvangen we dan vergeving voor al onze zonden, ook de zonden die we nog doen zullen?
Zo ja, waarom moeten die zonden dan nog vergeven worden? Is belijden van zonden dan niet genoeg?

Antwoord:

Als iemand in het geloof de Heer Jezus Christus als Heiland aanvaardt, dan ontvangt hij de vergeving van al zijn zonden wat de eeuwigheid betreft. Zowel van de zonden die hij gedaan heeft als van die welke hij nog zal doen. Christus heeft namelijk al zijn zonden gedragen op het huis. Zo iemand is gerechtvaardigd in Christus en dus totaal vrijgesproken van schuld, eens voor altijd.

Betekent dit dat je dus rustig kunt blijven zondigen? Nee, beslist niet want als we zondigen, gebeurt het volgende:

a. de gemeenschap als kind met de Vader wordt verbroken. Die gemeenschap wordt pas hersteld als we onze zonden belijden (1 Jh 1:9). We hebben dan niet vergeving nodig wat de eeuwigheid betreft, maar wat onze relatie met God als Vader betreft hier op aarde.
b. als we in de zonde volharden raken we de blijdschap van het geloof kwijt, denk aan Ps 51:14 en Ps 32. We bedroeven namelijk de Heilige Geest.
c. we verliezen vervolgens ook de zekerheid van het heil.
d. als we niet naar Gods stem luisteren om tot inkeer te komen, dan moet Hij ons tegenkomen met zijn hand. Dan tuchtigt hij ons zoals Hij Israël tuchtigde.
e. als we tot inkeer komen, vergeeft God ons het kwaad en wordt het contact met de Vader hersteld, maar heel vaak blijven de gevolgen van ons kwaad bestaan. Als een gelovige zich bedrinkt en met zijn auto tegen een boom rijdt, kan hij invalide worden en invalide blijven.
Denk bij dit aspect aan Ps 99:8; Sp 11: 31; Jr.46: 28 en Am 3: 2.
f. Al de tijd dat een gelovige in zonde leeft, is verknoeide tijd wat de beloning betreft.

Men heeft het wel eens zo gezegd: Gelovigen zondigen niet goedkoop !!
Wat anders is dat de zonden na onze bekering niet ons eeuwig heil aantasten, maar wel onze gemeenschap met de Vader.

Als wij sterven met onbeleden zonden dan is dat verdrietig omdat de gemeenschap met de Vader hier op aarde tot onze dood niet is hersteld, maar voor de eeuwigheid zijn ze wel vergeven.
Belijden van zonden is noodzakelijk maar ook voldoende om de gemeenschap met de Vader te herstellen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies