Genade

Betreft: Genade

Vraag:

Wat betekent het woord ‘genade’

Antwoord:

Genade betekent een onverdiend gunstbetoon. Een gunst waar geen prestatie tegenover staat. Is het een gunstbetoon in verband met straf dan kun je het gelijkstellen met ons begrip ‘gratie’.

Als we als zondaren tot bekering komen ontvangen we genade van God, dat Hij ons eens voor altijd de zonden vergeeft en ons aanneemt tot Zijn kind.

Vervolgens ontvangen we dag aan dag Zijn gunstbetoon als Zijn geliefde kinderen, die hier op aarde een weg van beproeving hebben te gaan en dag aan dag Zijn hulp en ondersteuning nodig hebben.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies