Heerlijkheid van God

Betreft: Heerlijkheid van God

Vraag:

Wat wordt er bedoeld met ‘heerlijkheid’ van God? Kunnen wij aan zijn heerlijkheid iets toevoegen

Antwoord:

In het woord ‘heerlijkheid’ zit het woord ‘heer’ verscholen. Een ‘heer’ heeft ‘heerlijkheid’ d.w.z. er zijn zaken die bij hem passen. Dingen die hem toebehoren of hem eigen zijn waardoor of waarin zijn grootheid uitkomt. Zo wordt van bepaalde buitenverblijven gezegd: dat is de heerlijkheid van die-en-die. Toegepast op God slaat het woord ‘heerlijkheid’ op de grootheid van God. Die grootheid komt uit in zijn macht, zijn liefde, zijn heiligheid, zijn wijsheid..

Als we spreken over het toebrengen van heerlijkheid aan God dan betekent dat niet dat we iets aan zijn grootheid en majesteit kunnen toevoegen, maar dat wij Hem prijzen om zijn grootheid. Wij bewonderen zijn heerlijkheid. We doen dan niet alleen met onze woorden, maar ook met onze daden. In de godvruchtige wandel van de gelovigen wordt God verheerlijkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies