Bekering na opname van de Gemeente

Betreft: Bekering na opname van de Gemeente

Vraag:

Als de Gemeente opgenomen wordt blijven de ongelovigen achter. Kunnen zij zich dan nog bekeren?

Antwoord:

2 Th. 2: 9-12 geeft daarop een duidelijk antwoord en zegt, dat zij die de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben een werking van de dwaling zullen ontvangen zodat ze de leugen geloven.
Dat betreft dus degenen die in deze tijd het evangelie verworpen hebben zullen in de tijd van de antichrist niet tot bekering kunnen komen. Er is geen tweede kans!

Toch zijn er dan mensen die zich wel zullen bekeren, maar dat geldt de Joden en zij die het evangelie in deze tijd niet gehoord hebben. Hier valt een vergelijking te trekken met Js 66: 19 waar ook sprake is van een verkondiging aan hen die de tijding nog niet hebben gehoord.

In de tijd van de grote verdrukking blijken er volgens Op 7 twee groepen gelovigen te zijn, te weten 144.000 uit de stammen van Israël en een grote schare die niemand tellen kan uit de volken. Geweldig is dat.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies