Zonden en bedroeven van God

Betreft: De gevolgen van onze zonden

Vraag:

Wie doen we verdriet met onze verkeerde daden God of de Here Jezus? Toch de Heer Jezus, want God ziet ons niet meer als zondaars?

Antwoord:

Dat God ons niet meer als zondaars ziet, heeft te maken met onze positie ten opzichte van Hem. Hij ziet ons nu als gerechtvaardigden en heeft ons zelfs gemaakt tot Zijn kinderen. Als kinderen echter kunnen we toch ongehoorzaam zijn en verkeerd handelen. Daarmee bedroeven we Hem die onze Vader is

Met onze verkeerde daden bedroeven we dus niet alleen de Heer Jezus maar ook God.

Ook kunnen we de Heilige Geest bedroeven zoals uit Ef 4: 30 blijkt en dat is het geval als we dingen doen, die tegen Hem ingaan, dus als we zondigen.

Een splitsing zoals in de vraag aangeduid kunnen we dus helemaal niet maken.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies