Wanneer zijn kinderen verantwoordelijk voor hun daden?

Vraag:

Wanneer kan God kinderen persoonlijk aanspreken op hun zonden?

Antwoord:

Er wordt in de Bijbel nergens een physieke (lichamelijke) of psychische (innerlijke) leeftijd genoemd waarop de mens verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn daden.
De kwestie is deze, dat als een kind gaat beseffen dat het tegen God zondigt, het vanaf dat moment verantwoordelijk staat voor zijn daden.

Dat moment ligt bij het ene kind heel anders dan bij het andere. Daarbij speelt de opvoeding ook een grote rol. Als er in de huisgezinnen over het geloof gesproken wordt (te beginnen b.v. met behulp van de kinderbijbel) dan zal het geweten van die kinderen eerder zover gevormd zijn dan wanneer dat niet het geval is.
Overigens kunnen we dit aan God overgeven, want er is bij Hem geen onrechtvaardigheid en zijn hart gaat bijzonder naar kinderen uit (zie Mt 18:1-5; 19:13-15).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies