Bidden tot God – Ik kan niet zo mooi bidden

Betreft: Het bidden tot God

Vraag:

Hoe bid ik tot God. Ik kan niet zo mooi bidden als anderen en houd me dus maar stil. Zijn er boekjes met gebeden?

Antwoord:

Hoe komt een kind bij zijn vader of moeder om iets te vragen? Toch heel eenvoudig met de vraag: ‘ Pappa mag ik dit of dat’ of ‘ Mamma, wilt u me even helpen?’. Welnu, zo eenvoudig mogen wij naar God, onze hemelse Vader, toegaan en vragen: ‘Lieve Vader, (trouwe Vader, Getrouwe God en Vader, of wat voor andere aanspraak ook) wilt u mij .’ en dan volgt ons verzoek. of iets dat we de Heer zeggen willen.

Er staat in Fp 4:6 dat we onze wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend mogen maken bij God.
Hebben we kracht nodig voor een bepaalde taak dan smeken we God om kracht. Zijn we ziek dan vragen we God om ons te genezen of om de medicijnen te doen dienen tot onze genezing. Weten we niet hoe we in een bepaalde situatie moeten handelen dan vragen we God of hij ons duidelijk wil maken wat we moeten doen. Kortom we kunnen met al onze zorgen en noden tot God gaan. Ga maar in de Bijbel na hoe de mensen met vragen bij de Heer Jezus kwamen, net zo eenvoudig mogen wij tot God gaan. ‘Met dankzegging’ staat er. We mogen God danken voor alles wat Hij ons gegeven heeft en wat Hij voor ons wil zijn . We mogen Hem ook danken dat Hij naar ons wil horen en in onze nood wil voorzien.

Uit het ‘Onze Vader’ kunnen we leren dat we de dingen van God in ons gebed de voorrang moeten geven. boven het bidden om persoonlijke noden Het gebed om dagelijks brood staat niet aan het begin, maar middenin! Maar op zichzelf mogen we alle noden bij Hem brengen en Hem bidden om uitkomst.

We behoeven dus niet ‘mooi’ te bidden. We moeten ons niet laten weerhouden door gebeden van anderen die meer woordkeus hebben dan wij. Wees maar eenvoudig en bid eenvoudig.
In een evangelische boekhandel heeft men wel boekjes over bidden, maar die gebeden moeten we niet klakkeloos nabidden. Wel kun je van de manier van bidden iets leren. Hopelijk heeft u iets aan dit antwoord.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies