Doden van dieren

Betreft: Het doden van dieren

Vraag:

Mag men volgens de bijbel dieren doden als ze schade aanrichten?

Antwoord:

We willen beginnen met twee opmerkingen vooraf en wel:

  • dat we de schepping goed hebben te beheren en het schepsel met respect hebben te behandelen. ‘Zinloos doden’ en ‘moorddadig doden uit winstbejag’ (denk aan de dreigende uitroeiing van walvissen, olifanten e.d.) is dan ook zeer laakbaar.
  • dat het leven op zichzelf niet ‘heilig’ of onaantastbaar is.

Na de zondvloed heeft God aan de mens toegestaan dieren te doden om ze als voedsel te gebruiken (Gn 9:2,3).
Het is dus toegestaan dieren te doden voor consumptie. Dan ligt het voor de hand dat als dieren door overpopulatie de plantaardige consumptiemiddelen in gevaar brengen ze ook gedood mogen worden. Dat ligt trouwens ook besloten in het beheer dat God de mens over de schepping gegeven heeft. Zo is er afschot onder diverse soorten wild noodzakelijk om de wildstand gezond te houden. We bestrijden insekten als ze een plaag worden – al is het maar met een vliegenvanger -, helaas is dat echter niet altijd even wijs gebeurd. Met onze bestrijdingsmiddelen hadden we de kikkers b.v. zowat uitgeroeid. Het gaat nu echter om het beginsel en niet om de fouten die bij de toepassing ervan gemaakt worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies