Biblicisme

Betreft: Biblicisme

Vraag:

Wat wordt daaronder verstaan?

Antwoord:

We noemen de uitleg van een bepaalde bijbeltekst biblicistisch als men deze tekst star letterlijk verklaart, terwijl ze geestelijk of symbolisch bedoeld is. De Roomskatholieke uitleg van 1 Ko 11: 24 waarbij de uitdrukking ‘dit is mijn lichaam’ letterlijk wordt opgevat in plaats van in de zin: ‘dit betekent mijn lichaam’ of ‘dit stelt mijn lichaam voor’ noemen we biblicistisch. De Roomskatholieken zullen dat natuurlijk ontkennen en zij beschuldigen wellicht de protestanten in andere gevallen van een biblicistische uitleg.
Zo noemt men in ‘kerkelijke’ kring – in het algemeen gesproken – de opvatting over het duizendjarig rijk, zoals die in ‘de vrije groepen’ wordt aangehangen, biblicistisch.
Omgekeerd achten deze groepen het een vorm van biblicisme als men verschillende teksten waarin over water gesproken wordt dit water op de doop laat slaan.

We kunnen natuurlijk niet alle vormen van biblicisme behandelen, maar het bovenstaande is voldoende om aan te geven wat met de term bedoeld is.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies