Hemel

Betreft: De hemel als woonplaats van God

Vraag:

Waar bevindt zich God in de hemel? Zijn er meer hemelen?

Antwoord:

Om met de laatste vraag te beginnen: uit 2 Ko 12: 2 blijkt dat er tenminste drie hemelen zijn. We onderscheiden de aardse hemel ofwel de wolkenhemel, de sterrenhemel en de hemel waar God en de engelen verkeren.

In de brief aan de Efeziërs worden tegenover de aardse gewesten, de hemelse gewesten gesteld. Daarbij denken we net als bij de derde hemel aan de bovenzinnelijke wereld.

Waar God zich in de hemel bevindt kunnen we eigenlijk niet zeggen. God verkeert er met de engelen, maar je kunt God niet ergens in ‘opsluiten’. In 2 Kr 2:6 lezen we dat de hemel der hemelen Hem niet bevatten kan. Uit die tekst blijkt net als uit 2 Ko 12 dat er meer hemelen zijn, maar zelfs de hoogste hemel kan Hem niet bevatten. Hij is te groot dan dat we Hem ergens in kunnen sluiten. We kunnen dat niet begrijpen en moeten het eenvoudig aannemen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies