Bijbel – Geaardheid van de bijbelschrijvers

Betreft: Geaardheid van de bijbelschrijvers

Vraag:

U schrijft, dat Mozes zachtmoedig was in vergelijking met Jakobus en Johannes, maar hij vermoordde toch een Egyptenaar?

Antwoord:

Nm 12: 3 zegt, dat Mozes een zeer zachtmoedig man was, meer dan enig mens op de aardbodem. In zijn hele leven merk je slechts twee keer dat hij zich laat gaan. De eerste keer is dat als hij de Egyptenaar doodt. Daarbij hebben we te denken aan het feit, dat de Egyptenaren het volk Israël vreselijk verdrukten. En Mozes wist dat God hem riep om Israël te verlossen. Het was echter Gods tijd nog niet en dit was ook niet Gods wijze. Uit deze geschiedenis mogen we echter niet afleiden, dat Mozes van zichzelf een opvliegende natuur gehad heeft. Anderzijds mogen we echter ook wel stellen, dat Mozes tijdens de veertig jaar in Midian in Gods leerschool is geweest en geleerd heeft, en in zachtmoedigheid gegroeid is.

De tweede keer betreft het feit, dat Mozes de rots slaat in plaats van er tegen te spreken (Nm 20: 10,11). Hier komt weer iets van het ‘ik’ van Mozes naar boven. Maar we mogen wel zeggen, dat anderen allang hun geduld met Israël verloren zouden hebben.

Als de Heer Jezus Jakobus en Johannes zonen des donders genoemd heeft, schijnt dat toch wel iets van hun karakter te zeggen. Dat wil echter niet zeggen, dat ook zij niet in de praktijk geleerd zullen hebben zich te beheersen. Hun ‘grondpatroon’ was echter meer opvliegend (als we de term ‘zonen des donders’ goed interpreteren) dan het ‘grondpatroon’ van Mozes.

Zo zien we ook bij andere bijbelschrijvers dat ze een bepaald karakter hebben. God gebruikt ze zoals ze zijn wat hun goede kwaliteiten betreft en Hij corrigeert ze waar ze zichzelf laten gaan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies