Geveinsdelijk onderwerpen

Psalmen 66:3

Iemand vroeg mij waar de tekst staat dat de volken zich geveinsd aan God, Christus of anderen onderwerpen

Het woord ‘geveinsdelijk onderwerpen’ of verwante uitdrukkigen komen we in de St. Vert. tegen in Dt 33:29; Ps 66:3 als ook in 2 Sm 22:45; Ps 18:45 en Ps 81:16.
Vooral Ps 66:3 is van belang omdat het daar om de vijandige volken gaat die God veinzend hulde brengen. In andere teksten gaat het om het venzen t.o.v. het volk e.d. Bekijkt u de teksten maar.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies