God: Vader en Zoon – Moeder?

Betreft: God… Vader en Zoon, maar waar blijft de moeder ?

Vraag:

Kind vroeg: We spreken over God de Vader en de Zoon, maar waar is de moeder dan? Wat zou u hierop antwoorden?

Antwoord:

Dit is o.a. een tegenwerping van de Islamieten. Aan hen kun je proberen duidelijk te maken dat het begrip ‘Zoon’ hier niet in de biologische zin bedoeld is, zoals bij mensen en dat het niet gaat om ‘verwekken’ zoals een kind bij een vrouw verwekt wordt, maar om een eeuwige, innige relatie.
Een kind kun je dat moeilijker duidelijk maken. Je kunt het bovenstaande in kinderlijker bewoordingen aan hen proberen voor te houden en erbij zeggen dat het erom gaat dat de Here God net zoveel van de Here Jezus houdt als een pappa op aarde van zijn kind houdt en innig met hem verbonden is.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies