Doop en behoud

Betreft: Doop en behoud

Vraag:

Als een gelovige overleden is zonder dat hij gedoopt is, verwerpt God hem toch niet. Het zijn toch niet alleen de gedoopte Christenen die meetellen bij de Heer? Noch voor de zaligheid, noch voor arbeid?

Antwoord:

De Schrift laat duidelijk uitkomen dat de zaligheid verbonden is met het geloof en dat los van enig ritueel. We zijn volgens Rm 5:1 gerechtvaardigd door het geloof en Ef 2:8-10 spreekt over behoudenis op grond van geloof.

Het is echter wel zo, dat ieder christen gedoopt behoort te zijn (hierbij laat ik het vraagstuk van kinderdoop of doop op belijdenis even buiten beschouwing). De doop is duidelijk een instelling van de Heer en die mogen we niet negeren.

Helaas doet men dat laatste bij het Leger des Heils. Dat wil echter niet zeggen dat deze gelovigen niet meetellen bij de Heer. God heeft het werk van William Booth, de stichter van het Leger des Heils, rijk gezegend. Het werk dat hij en zijn volgelingen gedaan hebben, is werk voor de Heer. God zal hen voor de rechterstoel daar zeker voor belonen, want wat de evangelieboodschap betreft bouwden ze met goud, zilver en kostbare stenen. Echter zullen ze ook hun opvatting over de doop voor de rechterstoel moeten verantwoorden en ik denk dat die in Gods licht niet kan bestaan en dat dit deel van hun werk behoort tot hout, hooi en stoppelen die verbranden (zie 1 Ko 3).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies