Hertrouw na echtscheiding en huwelijksinzegening?

Betreft: Hertrouw na echtscheiding en huwelijksinzegening?

Vraag:

Kan iemand die gescheiden is en opnieuw wil trouwen, opnieuw een huwelijksinzegening ondergaan?

Antwoord:

De vraag is om wat voor reden iemand gescheiden is. Een hertrouw na echtscheiding is blijkens Mt 19:1-12 slechts in één geval toegestaan, als de scheiding veroorzaakt is doordat een van de partners ontucht of hoererij pleegt. De andere partner pleegt dan geen overspel als hij of zij opnieuw trouwt. In alle andere gevallen pleegt men wel overspel door een nieuw huwelijk aan te gaan en hoe kan men zo’n huwelijk dan met een goed geweten voor God inzegenen of er een dankstond voor houden?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies