Verzegeling – Heilige Geest

Vraag:

Ik heb wel eens horen verkondigen, dat gelovigen, die niet zeker zijn van hun behoud, wel wedergeboren zijn, maar nog niet verzegeld zijn met de Heilige Geest. Hoe zit dat?

Antwoord:

Als iemand wedergeboren is, is hij een kind van God. Dan behoort hij Christus toe (Rm 8: 9) en heeft hij de Heilige Geest. Hij is met de Heilige Geest verzegeld. Dat wil niet zeggen, dat er geen twijfel in zijn hart kan opkomen. Dat kan doordat we toch weer zien op onszelf in plaats van op de Heer Jezus en Zijn volbrachte werk. Die twijfel moeten we oordelen en ons enkel baseren op wat God in Zijn woord zegt.

Een andere kwestie is, dat iemand bekeerd kan zijn tot God, maar nog niet werkelijk de Heer Jezus als zijn Heiland heeft aanvaard (vgl. Hd 20:21 voor deze twee aspecten). Zo iemand zien we getekend in Rm 7. In dat hoofdstuk lezen we niets over het bezit en/of verzegeling met de Geest. God is nog bezig met zo iemand. Pas als de bekeerde persoon ook volledig gelooft in Christus Jezus verzegelt God dit werk aan zijn/haar ziel door de verzegeling met de Heilige Geest.

In de praktijk komen we zulke bekeerde mensen tegen in zware kringen, waar men wel spreekt over zonde en zondestaat, maar niet wijst op het feit dat men Christus moet aannemen, want zo zegt men: ‘Dat kunnen we niet, want we zijn maar een stok en een blok’. Dit lijdelijke christendom houdt helaas velen ervan terug om een beslissing voor Jezus Christus te nemen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies