Heer – Kurios

Betreft: Heer

Vraag:

Wat betekent dit woord in Ef 1:2

Antwoord:

Hier wordt in het Grieks het woord kurios gebruikt. Dit woord was ook de aanspreektitel van de keizer van Rome (zie Hd 25: 26). Het was dus een titel voor personen in een hoge, verheven positie.

Daarom wordt het in de Bijbel gebruikt voor de Heer Jezus. Hij is echter niet een Heer onder anderen heren, maar Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen.
Met het woord Heer drukken wij onze onderworpenheid aan Hem uit.In Ef 6: 9 wordt dit woord kurios zowel gebruikt voor de aardse meesters als ook voor de hemelse Heer:
‘En gij, heren … dat hun en uw Heer in de hemelen is’

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies