Hoed – Dragen van een

Betreft: Dragen van een hoed

Vraag:

Is het dragen van een hoed in de kerk verplicht?

Antwoord:

In. 1 Tm 2 en 1 Pt 3 wordt gezegd, dat de vrouwen zich ‘ingetogen’ moeten kleden. Er wordt niet gezegd welke kledingstukken een vrouw wel of niet behoort te dragen. Een vrouw moet zich niet zo kleden en tooien dat ze alle aandacht op zich vestigt door overdadige versiering. Evenmin mag haar kleding schaamteloos zijn en dus prikkelend voor de man.

In 1 Ko 11 wordt in een bepaald geval.wel een kledingstuk in algemene termen voorgeschreven. Dat betreft de hoofdbedekking. Als een vrouw bidt of profeteert moet ze zich het hoofd dekken. Bij bidden zal bedoeld zijn het hardop bidden in het openbaar, want het profeteren slaat ook op een openlijke activiteit.

Daar het spreken in de Gemeente aan een vrouw niet is toegestaan, (1 Ko 14:34) menen verschillende uitleggers dat het voorschrift alleen geldt voor een openlijke dienst buiten de gemeentelijke samenkomsten.

Anderen vinden dat de gemeentedienst er automatisch bij inbegrepen is omdat men daar gezamenlijk tot God nadert. Het bidden en profeteren zou volgens hen de hele eredienst omvatten. De meningen zijn dus verdeeld.

Het is dan ook niet hard te maken dat een vrouw in de kerkdienst een hoed moet dragen. Het is wel het ‘veiligst’ om het te doen, dan beantwoordt men in ieder geval aan het voorschrift als het ook voor de kerkdienst zou gelden. We moeten er echter geen moeten van maken en anderen de eigen opvattingen opleggen.

Als men anderen zou kwetsen of liever als men anderen in gewetensnood zou brengen dan is het zeker beter een hoofddeksel op te doen. In zo’n geval kan men duidelijk maken dat men het om de ander doet, zodat men een eerlijke houding inneemt voor zichzelf. Sommigen menen namelijk dat ze huichelen als ze wel een hoed dragen, maar de noodzaak ervan niet inzien.

Hier geldt dat ieder in zijn eigen gemoed verzekerd moet zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies